For Inquiry:
Please Call or text Larry Sabino
Smart (0908-815-6932) Globe: (0995-104-5875)

Cb Banner

Para magamit muli ang YONAPRO / CB SMS Clocking System, kailangan po muna nating magkaroon ng account sa YONAPRO Centralized Wallet System. Pumunta lamang dito signup.counterbytes.online

Yes !!! Ang CounterBytes SMS Gateway System po ay totally free para sa lahat ng mga pigeon racing clubs. Walang commitment or years of contract.
Ang kailangan nyo lamang ay bumili Load or CB Credits ng CounterBytes upang magamit ng libre ang system.

How to use free CounterBytes SMS Gateway System?


Request for Club Activation
Please Call or Text Larry Sabino
Smart (0908-815-6932) Globe: (0995-104-5875)

Para mabigyan na rin kayo ng additional information.


Get your CB SMS Credits

Kapag na activate na ang inyong access number, maari na pong mag request ng load wallet
(CB SMS Credits) na pang load sa mga members.

Tanging ang presidente ng club po lamang ang authorized na mag request ng load wallet directly sa CB SMS Gateway System.


How to Register your Mobile Number (For Members / Players)


Bago mag-register sa CounterBytes, Siguraduhin po muna nating meron tayong extra load (Regular or Unli-TEXT) na galing sa inyong suking tindahan. Kapag meron ng extra load, maari na po tayong mag register sa CounterBytes at sundin lamang ang tamang text format sa ibaba.

Mobile Register

TO REGISTER:
CB REG FIRSTNAME/LASTNAME then send to any CB Access Numbers

After na mai-register ang inyong mobile number, kayo ay makakatanggap ng Confirmation

"Thank you for registering to CounterBytes System, please reload your wallet to continue on this service.”


Selling a load (For Retailer Only)

Napakadali lamang po ang magbenta ng load,
sundan lamang ang tamang text format sa ibaba.

PAG-LOLOAD SA MGA MEMBER:

CB LOAD MOBILENO AMOUNT then send to any CB Access Numbers.
ex. (CB LOAD 09171234567 100)

CHECK YOUR BALANCE:
CB BAL send to any CB Access NumbersSelling A Load Scene

Ang CB Load / Credits po ay walang expiration, kaya ang natitirang load ay puwede pang magamit para sa mga susunod na race.

Counterbytes Access Numbers (Official)

CB1 Access Numbers
CB2 Access Numbers
CB3 Access Numbers
SMART (0939-354-2696)
SMART (0969-358-9987)
SMART (0968-713-9749)
GLOBE (0916-453-3121)
GLOBE (0977-342-1582)
GLOBE (0966-501-2741)
SMART (0949-689-1080)
SMART (0969-358-9979)
SMART (0968-713-9748)
SMART (0939-436-1252)
GLOBE (0977-342-1591)
GLOBE (0966-501-2690)
GLOBE (0927-274-0330)
SUN (0969-558-3033)
SUN (0942-484-0125)
SUN (0932-579-0503)


YONAPRO REGISTRATION

REGISTER your Mobile Number
CLOCK CRPC REG MEMBERID then send to any CB Access Numbers
Example: CLOCK CRPC REG 168 then send to any CB Access Numbers


YONAPRO Reply message:
CRPC:Juan Luna, Thank you for registering to CRPC clocking system.

HOW TO UNREG your mobile number
CLOCK CRPC UNREG then send to any CB Access Numbers

YONAPRO Reply message:
CRPC:Your mobile number 9164059671 is no longer registered. To register your mobile number Text CRPC REG MemberID, or Text CRPC HELP for more keywords.


OTHER YONAPRO CLOCKING FORMAT:

CLOCK CLUB OUTER INNER
CLOCK CLUB RELEASE,
CLOCK CLUB SCHEDULE,
CLOCK CLUB REG,
CLOCK CLUB UNREG,
CLOCK CLUB FORECAST,
CLOCK CLUB CUTOFF,
CLOCK CLUB SUNRISE,
CLOCK CLUB SUNSET,
CLOCK CLUB RESULT,
CLOCK CLUB RESULTOB,
CLOCK CLUB RESULTYB,
CLOCK CLUB HELP,
CLOCK CLUB TEST

Ang lahat ng text format na ito ay i sesend sa any CounterBytes Access numbers:

Kada Club ay mayroong sariling LOGS na maaring makita online sa http://logs.counterbytes.com